Botbank

Uitgenomen bot- en peesweefsel wordt bewaard en opgeslagen onder geconditioneerde omstandigheden. Hiervoor is in de moderne BISLIFE faciliteiten op het Leidse Bio Science Park een speciaal opslagpark ingericht waarbij een 24/7 toezicht plaatsvindt.

Opslag botweefsel

Opslag botweefsel
  • Het weefsel wordt direct na de explantatie geplaatst in het "quarantaine" deel, waar het weefsel bewaard blijft tot het donordossier compleet is en het weefsel veilig is verklaard.
  • Na de quarantaine wordt het weefsel in het “vrijgegeven weefsel” deel opgeslagen. Vervolgens wordt er bepaald naar welke externe processing faciliteit het weefsel verzonden moet worden teneinde tot geschikte transplantaten bewerkt te kunnen worden.
  • De externe processing faciliteit bewerkt het BISLIFE weefsel door het grondig in diverse stappen bewerken tot steriele transplantaten met de gewenste afmetingen .
  • Na het processen van het weefsel wordt het in de voorraad afdeling geplaatst waar het wacht tot het moment dat een orthopeed voor het weefsel een verzoek heeft ingediend.
  • Het weefsel wordt op droogijs verpakt en door geselecteerde transporteurs naar het behandelcentrum gebracht. Bij ‘spoedbestellingen‘ kan dit vaak nog dezelfde dag.

Explantatie voor overige weefselbanken

BISLIFE verzorgt desgevraagd tevens de uitname van ander weefsel voor de overige Nederlandse weefselbanken.