Europees bemiddelingsnetwerk

BISLIFE werkt nauw samen met transplantatiecentra, gespecialiseerde weefsel-processoren en andere (internationale) weefselinstellingen en -banken met als doel het beschikbaar krijgen van schaarse, passende weefsels voor het welzijn van patiënten. Bovendien werken de afzonderlijke Afdelingen samen met artsen en zelfs patiënten. BISLIFE is betrokken geweest bij diverse internationale samenwerkingsprojecten, waaronder met betrekking tot het ontwikkelen van European Good Tissue Practices -EU GTP (2008-2011) en European Quality System for Tissue Banking -EQSTB (2004-2007).

Nederlandse Weefselbanken

In Nederland is er behalve BISLIFE nog een klein aantal andere erkende weefselbanken actief waarmee BISLIFE samenwerkt, te weten:

  • Euro Heart Valve Bank te Beverwijk
  • Euro Tissue Bank te Beverwijk (ETB; huid- en corneabank)
  • Amnitrans Eyebank te Rotterdam (AER)

Buitenlandse weefselbanken

BISLIFE heeft een intensieve samenwerking met een hele reeks weefselinstellingen- en banken in Europa en daarbuiten – (België, Duitsland, Italië, Spanje, VS e.a.).