Heupkopdonatie

Vanwege de schaarste van humaan botweefsel werkt BISLIFE samen met orthopedische afdelingen van ziekenhuizen voor het verkrijgen van gedoneerde heupkoppen. Het doel hiervan is om heupkoppen van patiënten, die een heupvervangende operatie hebben ondergaan, beschikbaar te maken voor transplantatiedoeleinden.


BISLIFE

  • coördineert deze donatieprocedure
  • ondersteunt de ziekenhuizen bij de scholing van ziekenhuismedewerkers, de beschikbaarheid van materiaal en de logistiek

Heupvervangende operatie

Heupvervangende operatie

Patiënten die in een ziekenhuis een heupvervangende operatie ondergaan, wordt tijdens de poliklinische voorbereiding op de operatie gevraagd of zij hun heupkop willen doneren. Indien de patiënt hiermee instemt, vult hij/zij een vragenlijst in.

De vragen in deze vragenlijst dienen om de veiligheid van ontvangers van het gedoneerde weefsel te borgen. Ook de behandelend orthopeed beantwoordt een aantal vragen en draagt er dan zorg voor dat de heupkop tijdens de operatie zorgvuldig wordt uitgenomen, dat er een kweek van het weefsel wordt afgenomen en dat de heupkop op de juiste wijze verpakt wordt.

Er wordt bij de operatie ook bloed afgenomen, waarop een aantal testen wordt verricht naar de aanwezigheid van eventueel overdraagbare infectieziekten. Alle afgenomen materialen worden vervolgens naar BISLIFE vervoerd.

Donorscreening

Zodra de gedoneerde heupkop bij BISLIFE is ontvangen worden een bacteriologische kweek en bloed ingestuurd naar speciale laboratoria voor onderzoek op eventuele aanwezigheid van overdraagbare infectieziekten. Daarnaast wordt door de medische staf van BISLIFE aan de hand van de gegevens die aangeleverd zijn door de behandelende orthopeed een medische beoordeling uitgevoerd op contra-indicaties voor transplantatie. Als er geen contra-indicaties worden aangetroffen in de testen en de medische screening wordt de heupkop vrijgegeven voor transplantatie.

Botbank

Een heupkop wordt direct nadat de orthopeed deze bij de patiënt heeft verwijderd, verpakt in een steriele botpot. Daarmee blijft de kwaliteit gehandhaafd. Daarna worden de botpotten opgeslagen in vriezers van de Botbank, waarin ze tot maximaal vijf jaar bewaard kunnen blijven. Het is niet mogelijk om een door de patiënt gedoneerde heupkop op te slaan voor eventueel gebruik zelf op een later moment (autoloog gebruik).

De heupkoppen worden vervolgens gebruikt bij orthopedische ingrepen, zoals:

  • vullen van botdefecten rondom een prothese
  • vullen van een holte (cyste) in het bot van een patiënt

Informatiefolder heupkopdonatie

Informatiefolder heupkopdonatie

De Informatiefolder heupkopdonatie met alle informatie over heupkopdonatie kunt u downloaden. 
Het is een PDF-bestand, dat u kunt lezen met het programma Acrobat Reader