Humaan weefsel

BISLIFE hanteert als motto voor haar dienstverlening ‘ Passing on, Improving life’.
De BISLIFE medewerkers realiseren zich dagelijks de waarde en betekenis die schaars humaan weefsel heeft voor patiënten die een transplantatie nodig hebben.
Humaan weefsel

De beschikbaarheid van menselijke weefsels en cellen voor therapeutische doeleinden is echter geheel afhankelijk van de bereidheid van mensen om deze na overlijden of een operatie af te staan.

Juist omdat de betekenis voor een ontvangende patiƫnt zo groot is en een enorme verhoging van de kwaliteit van leven kan betekenen, handelen de BISLIFE medewerkers mede vanuit een ethisch perspectief bij het uitvoeren van hun activiteiten.