Humane weefsels

Volgens de wetgever dient ten tijde van elke donatie een medische screening op onder meer infectieziekten plaats te vinden. De postmortale donoren worden in eerste instantie gescreend door het orgaancentrum van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS).
Deze regeling geldt niet voor de medische screening van donoren, die bij een heupoperatie de versleten heupkop ter beschikking stellen voor donatie. Deze wordt verricht door de eigen medische staf van BISLIFE, in samenwerking met de behandelende orthopeed.

Multi tissue explantatie team

Multi tissue explantatie team

BISLIFE is betrokken bij de uitname van bot- en peesweefsel, cardiovasculaire weefsel en oculair weefsel. Wanneer uit de medische screening blijkt dat aan de criteria voor donatie wordt voldaan, gaat het traject van start voor uitname van weefsels. Explantatieteams van BISLIFE dragen zorg voor een piëteitvolle uitname van weefsel bij donoren in ziekenhuizen en mortuaria door heel Nederland. Het streven van BISLIFE is om de belasting voor de donorinstelling zo gering mogelijk te houden en om geen inbreuk te maken op de dagelijkse werkzaamheden in het ziekenhuis. De kwaliteit van deze dienstverlening staat onder constante aandacht waarbij BISLIFE streeft naar optimale zorg voor de donor, goede afstemming met ziekenhuizen en mortuaria, gebruik van zoveel mogeijk duurzame materialen en een efficiënte logistiek.

Weefseluitname procedure

BISLIFE heeft 24/7 specialistische Explantatieteams paraat voor de voorkomende weefseluitname procedures. De weefsel uitname wordt binnen 24 uur na overlijden verricht. Cornea's (hoornvliezen) en het hart voor de hartkleppen en vaten kunnen worden uitgenomen in een mortuarium. Bot- en peesweefsel daarentegen kan alleen in een operatiekamer worden uitgenomen in verband met het minimaliseren van contaminatierisico’s. Er worden afspraken gemaakt met de donorinstelling betreffende het gebruik van de beschikbare faciliteiten zoals het mortuarium of de operatiekamer.

De Explantatieteams van BISLIFE zijn volledig zelfredzaam. Alle voor de explantatieprocedure vereiste materialen, zoals het chirurgische instrumentarium, de operatie kleding, de afdek- verpak- en transportmaterialen en de restmateriaalverwerking worden geheel zelfstandig door de teams van BISLIFE verzorgd.

Botbank

Uitgenomen bot- en peesweefsel wordt bewaard en opgeslagen onder geconditioneerde omstandigheden. Hiervoor is bij BISLIFEin haar faciliteiten op het Leidfse Bio Science Park een speciaal opslagpark ingericht waarbij een 24/7 toezicht plaatsvindt.