Jaarverslag

Het jaarverslag geeft  een beeld van de activiteiten en gebeurtenissen die in 2015 voor BISLIFE bepalend waren.