Jaarverslag

Het jaarverslag (alleen digitaal gepubliceerd) geeft  een beeld van de activiteiten en gebeurtenissen die in 2015 voor BISLIFE bepalend waren.