Kwaliteit & veiligheid

BISLIFE investeert continu in verbetering en kennisontwikkeling op het gebied van haar transplantaten en diensten. BISLIFE heeft geïnvesteerd in kennis over de totstandkoming van het transplantaat in de volle breedte van het proces: uitgangsmateriaal, screening, processingtechnieken en eind-transplantaten.

Een nauwe samenwerking met donorziekenhuizen, transplantatiecentra, laboratoria, gespecialiseerde weefsel-processoren en andere weefselinstellingen en -banken is voor professional excellence en verbetering een cruciale randvoorwaarde. Partners van BISLIFE bevinden zich in en buiten Europa. Werken bij BISLIFE betekent werken aan de kwaliteit van leven van duizenden patiënten per jaar!

BISLIFE richt zich voor de borging van professional excellence op de volgende drie speerpunten zoals verwoord in haar missie:

  • Doelmatige professionele diensten & kennis;
  • Kwalitatief hoogwaardige & veilige transplantaten; en
  • Continue – evidence based- verbetering.

De samenwerking met andere weefselbanken speelt een belangrijke rol bij de gerichtheid van BISLIFE op continue verbetering. Zo heeft BISLIFE in een meerjarig project gesteund door de Europese Commissie met enkele andere Europese weefselbanken gewerkt aan het ontwikkelen van een zgn. European Good Tissue Practices. Met dergelijke gezamenlijke projecten draagt BISLIFE bij aan de verdere ontwikkeling van de weefselsector en kan op basis van deze professionele standaard ook de eigen medewerkers laten excelleren.