Kwaliteitsborging

Transplantatie van menselijke weefsels en cellen is een sterk groeiend deel van de geneeskunde, waarin grote kansen liggen voor de behandeling van tot dusverre niet behandelbare aandoeningen. Daartoe is het van cruciaal belang dat de kwaliteit en veiligheid van lichaamsmaterialen geborgd is, met name om de overdracht van ziekten te voorkomen.

Bij het doneren, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren, distribueren en gebruiken van lichaamsmateriaal worden strenge veiligheidsmaatregelen genomen die minimaal voldoen aan Europese en nationale wet- en regelgeving, en op een aantal punten zelfs strenger zijn dan voorgeschreven.

Door de hoge betrokkenheid bij iedere stap van explantatie via bewerking naar distributie, kan BISLIFE hoogwaardige kwaliteit borgen. Een voorbeeld in dat kader is dat BISLIFE tijdens het transport gebruik maakt van betrouwbare hulpmiddelen en dat wordt samengewerkt met koeriersbedrijven die zijn geselecteerd op basis van kwaliteit en deskundigheid.

Vanwege de nauwe afstemming met ziekenhuizen en regelmatige interne en externe audits blijft BISLIFE alert om de gehele weefselprocedure zo praktisch en veilig mogelijk uit te voeren. BISLIFE hecht daarom veel waarde aan een goede samenwerking met de leverende, bewerkende en ontvangende instellingen. De BISLIFE faciliteiten worden periodiek geïnspecteerd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Kwaliteitsborging