Kwaliteitszorg

Kwaliteit en veiligheid staan bij BISLIFE zeer hoog in het vaandel. Hiertoe werkt BISLIFE zoveel mogelijk conform de laatste medisch wetenschappelijke inzichten en zijn de moderne faciliteiten van BISLIFE op het Leidse Bio Science Park ook conform die inzichten ingericht. BISLIFE voldoet daarnaast vanzelfsprekend aan de geldende wet- en regelgeving.

Het kwaliteitsmanagementsysteem van BISLIFE is sinds 1997 ISO 9001 gecertificeerd. Continue verbetering via geplande en geborgde implementaties zorgen ervoor dat veranderingen in de organisatie verankerd worden en dat de organisatie compliant blijft aan wet- en regelgeving.

Naast het verrichten van interne audits binnen de organisatie, voert BISLIFE ook periodiek audits uit bij externe partners met wie zij samenwerkt zoals collega weefselbanken en leveranciers van kritische materialen of diensten. Tevens wordt BISIFE regelmatig geauditeerd door collega weefselbanken, door een externe instantie voor haar ISO certificering, door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en door de Amerikaanse Food and Drug Administration.

BISLIFE medewerkers ontvangen een relevante opleiding waarbij naast kennis en kunde van hun primaire taak onder meer aandacht wordt besteed aan regelgeving en het kwaliteitsmanagementsysteem. Gedurende hun loopbaan bij BISLIFE is er aandacht voor bijscholing. "Professioneel, kundig en betrokken", zo luidt regelmatig het oordeel van externe auditors over de medewerkers van BISLIFE. 

Kwaliteitszorg