Missie weefselinstelling

BISLIFE is een weefselinstelling die op betrouwbare wijze de kwaliteit van leven van patiënten verbetert, door het zonder winstoogmerk aan afnemers - behandelend artsen en anderen - beschikbaar (doen) stellen van passend gedoneerd lichaamsmateriaal voor transplantatie. Daarbij hanteert BISLIFE als doelstelling te fungeren als leading “go to” service- en clearing-organisatie met relevante brede expertise, zowel voor partijen in de Nederlandse weefselketen als voor buitenlandse partners.