Multi tissue explantatie team

BISLIFE is officieel erkend voor de uitname van bot- en peesweefsel, cardiovasculair weefsel en oculair weefsel. Wanneer uit de eerste medische screening blijkt dat aan de criteria voor donatie wordt voldaan, gaat het traject van start voor de uitname van de weefsels. De specialistische Explantatieteams van BISLIFE dragen zorg voor een respectvolle uitname van weefsel bij donoren in ziekenhuizen en mortuaria door heel Nederland.

Het streven van BISLIFE is om de belasting voor de donorinstelling zo gering mogelijk te houden en om geen inbreuk te maken op de dagelijkse werkzaamheden in het ziekenhuis. De kwaliteit van deze dienstverlening staat onder constante aandacht. Daarbij streeft BISLIFE naar optimale zorg voor de donor, goede afstemming met de ziekenhuizen en mortuaria, gebruik van zoveel mogelijk duurzame materialen en een efficiënte logistiek.

Weefseluitname procedure

Weefseluitname procedure

BISLIFE heeft 24/7 specialistische Explantatieteams paraat voor de voorkomende weefseluitname procedures. De weefsel uitname wordt binnen 24 uur na overlijden verricht. Cornea's (hoornvliezen) en het hart voor de hartkleppen en vaten kunnen worden uitgenomen in een mortuarium. Bot- en peesweefsel daarentegen kan alleen in een operatiekamer worden uitgenomen in verband met het minimaliseren van contaminatierisico’s. Er worden afspraken gemaakt met de donorinstelling betreffende het gebruik van de beschikbare faciliteiten zoals het mortuarium of de operatiekamer.

De Explantatieteams van BISLIFE zijn volledig zelfredzaam. Alle voor de explantatieprocedure vereiste materialen, zoals het chirurgische instrumentarium, de operatie kleding, de afdek- verpak- en transportmaterialen en de restmateriaalverwerking worden geheel zelfstandig door de teams van BISLIFE verzorgd.