Patiënteninformatie

Heeft uw orthopeed gevraagd of u uw heupkop wilt doneren aan de Botbank?
Lees dan de onderstaande informatie over het doneren van uw heupkop.

WAAROM UW HEUPKOP DONEREN?

WAAROM UW HEUPKOP DONEREN?

U kunt alleen uw heupkop doneren als bij u een kunstheup (prothese) geplaatst gaat worden. De heupkop die bij u wordt weggehaald, heeft aangetast kraakbeen aan de buitenkant van het bot. Dat zorgt bij u voor pijn tijdens bewegen. Het bot zelf is vaak nog geschikt voor behandeling van andere patiënten. 

INFORMATIEFOLDER BOTDONATIE

Van het ziekenhuis ontvangt u een informatiefolder over botdonatie. Als u akkoord gaat met het doneren van uw heupkop aan de Botbank, vragen wij u om een vragenlijst in te vullen (voor het verstrekken van medische informatie) en deze te ondertekenen. Deze ingevulde vragenlijst levert u weer in bij de orthopedische afdeling van uw ziekenhuis. Voorafgaand aan de operatie worden drie buizen bloed bij u afgenomen voor het uitvoeren van veiligheidstesten.

Na de donatie, wanneer uw heupkop in de voorraad van de Botbank is opgenomen, kunt u gebeld worden door een medewerker van BISLIFE met vragen over de eerder ingevulde vragenlijst.

BOTBANK

Nadat de heupkop bij u is uitgenomen, wordt deze door een OK medewerker in een dubbele steriele botpot gedaan. Op die pot wordt een uniek identificatienummer geplakt. Mocht uw gedoneerde bot later worden gebruikt bij een andere patiënt, dan is dat botweefsel alleen geïdentificeerd met dat unieke nummer. Uw naam zal niet bekend worden gemaakt aan de andere behandelaar.
BISLIFE houdt een administratie bij waarin uw gegevens zijn gekoppeld aan dat unieke nummer. Mocht het ooit nodig zijn, dan kan alleen BISLIFE een verband leggen tussen een botproduct dat bij een patiënt gebruikt is en de donor waar dat botweefsel van afkomstig is.

VULLEN BOTDEFECTEN

Orthopeden kunnen dit geprepareerde botweefsel gebruiken voor het vullen van botdefecten bij andere patiënten. Het getransplanteerde bot functioneert als tijdelijk vulmiddel en bevat factoren die het lichaam helpen om op die plek nieuw bot aan te maken. In de loop van de tijd, zal het getransplanteerde bot geheel vervangen zijn door lichaamseigen botweefsel.
Uw orthopeed maakt in zijn behandeling geen onderscheid tussen patiënten die wel of geen bot doneren. De behandelaar zal uw belang altijd voorop stellen.