Postmortale weefseldonatie

In de Wet op de orgaandonatie (WOD) en in EU Richtlijn 2004/23 is vastgelegd op welke wijze weefseldonatie plaats moet vinden. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft bepaald welke organisaties officieel erkend mogen worden om de beschreven taken in de WOD en de WVKL uit te voeren.

Donorregister

Bij het overlijden van een patiënt, raadpleegt de behandelende arts het Donorregister.
Dit kan 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Als de overledene als donor geregistreerd staat en/of als de nabestaanden toestemming geven, dan wordt een donatieprocedure opgestart.

medische screening donoren

De donatieprocedure start met een eerste medische screening van de donor door de artsen van de NTS. De geschiktheid van een specifiek individu voor weefseldonatie is gebaseerd op de medische en sociale achtergrond van de donor, alsook zijn/haar klinische toestand.

Humaan weefselmateriaal

Volgens de wetgever dient ten tijde van elke donatie een medische screening op onder meer infectieziekten plaats te vinden. De postmortale donoren worden in eerste instantie gescreend door het orgaancentrum van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS).
Deze regeling geldt niet voor de medische screening van donoren, die bij een heupoperatie de versleten heupkop ter beschikking stellen voor donatie. Deze wordt verricht door de medische staf van BISLIFE, in samenwerking met de behandelende orthopeed.