Professionals

BISLIFE streeft ernaar om de kwaliteit van leven van patiënten te verhogen door hoogwaardige, veilige en betrouwbare weefsels te leveren aan transplanterende artsen.
Alle weefsels die BISLIFE distribueert voldoen aan de laatste kwaliteits- en veiligheidseisen.
In dat kader worden de explantatieprocedures en bewerkingsprocedés uitgevoerd volgens de meest recente inzichten.

BISLIFE Missie statement

BISLIFE is een weefselinstelling die op betrouwbare wijze de kwaliteit van leven van patiënten verbetert, door het zonder winstoogmerk aan afnemers - behandelend artsen en anderen - beschikbaar (doen) stellen van passend gedoneerd lichaamsmateriaal voor transplantatie. Daarbij hanteert BISLIFE als doelstellingen te fungeren als leading “go to” service- en clearing-organisatie met relevante brede expertise, zowel voor partijen in de Nederlandse weefselketen als voor buitenlandse partners.

BISLIFE richt zich voor de realisatie van haar missie op de volgende drie speerpunten: 

  • Professionele diensten & kennis;
  • Kwalitatief hoogwaardige & veilige transplantaten; en 
  • Continue - evidence based- verbetering.

Erkenning weefselinstelling en orgaanbank

BISLIFE beschikt over een officiële Erkenning van het Ministerie van VWS als orgaanbank, ter verrichting van werkzaamheden met betrekking tot het in ontvangst nemen na verkrijgen, bewaren, bewerken, verpakken en distribueren van bot- en peesweefsel in het kader van medische behandelingen. Daarnaast is BISLIFE officieel erkend voor de distributie van cardiovasculair weefsel. Als weefselinstelling voldoet BISLIFE aan de strenge eisen, zoals beschreven in de Europese en nationale wet- en regelgeving.