Single European Code (SEC)

Met ingang van 29 april 2017 zal BISLIFE alle weefsels die zij distribueert, gaan voorzien van de zogeheten Single European Code (SEC). Met de SEC wordt de herkenbaarheid en traceerbaarheid van humane cel- en weefseltransplantaten binnen de Europese Unie geüniformeerd.
Ziekenhuizen waar deze transplantaten worden toegepast dienen de SEC te registreren in het dossier van de betreffende patiënt, traceerbaarheid moet toegankelijk geborgd zijn voor de termijn van 30 jaar.

Opbouw van de SEC

Opbouw van de SEC

Voorbeeld: SEC NL1085430NL02081T1024 A00T065100020201227

De SEC moet in oogleesbare vorm met het transplantaat worden meegeleverd en is samengesteld uit twee hoofdelementen, namelijk een Donatie Informatie Sequentie (D-IS) en een Product Informatie Sequentie (P-IS). Deze twee elementen zijn opgebouwd uit verschillende componenten (Tabel 1).

BISLIFE zal de SEC op begeleidende documentatie bij de botproducten meeleveren op een SEC Information Chart. Om de registratie van de SEC door het ziekenhuis te vergemakkelijken zal BISLIFE deze in twee aparte barcodes weergeven.

Internationale Productcode

Een onderdeel van de SEC is het gebruik van een uniforme internationale productcodering. Vanwege de invoering van de SEC zal BISLIFE de internationaal gedefinieerde ISBT128 productcodes gaan hanteren voor de weefsels die zij distribueert.

Uitvoering

Vanaf 29 april zullen transplantaten die worden gedistribueerd voorzien worden van begeleidende documentatie waarop de SEC zowel oogleesbaar als in barcodevorm is weergegeven.

Wat betekent de SEC concreet voor u?

  • Aanvragen voor levering van bot- en kraakbeentransplantaten kunt u op de gebruikelijke wijze indienen. U kunt daarbij gebruik maken van de bestaande Tissuebestelcodes, zoals vermeld in de BISLIFE Tarievenlijst Bot- en peesweefsel BISLIFE 1 januari 2017.

  • De SEC moet bij toepassing van het transplantaat worden vastgelegd in het dossier van de betreffende patiënt.