Toewijzing van transplantaten

Weefsels die in voldoende mate beschikbaar en dus niet schaars zijn, worden rechtstreeks geleverd door BISLIFE. Weefsels waar een tekort aan is, en die dus schaars zijn, zoals bijvoorbeeld getypeerde hoornvliezen en sommige typen en maten hartkleppen, worden officieel als “allocatieplichtig” gealloceerd door de NTS aan de hand van de allocatieregels, die de NTS al dan niet na overleg met externe input worden opgesteld.
Toewijzing van transplantaten