Weefsel Traceability

De traceerbaarheid van elk weefsel van donor tot patïent en vice versa is vorm gegeven door het toekennen van een unieke identificatiecode die in het hele proces vanaf de donormelding tot en met de transplantatie gebruikt wordt.

Weefsel Traceability

Conform artikel 7.3 van het Eisenbesluit Lichaamsmateriaal dient de transplanterend arts in het ziekenhuis deze identificatie schriftelijk vast te leggen. Daarnaast dienen tevens de soort en herkomst van het weefsel, de datum en tijd van implantatie en de persoonsgegevens van de ontvangende patiënt vast gelegd te worden. Deze gegevens dienen in het ziekenhuis minstens 30 jaar bewaard te worden.

Follow-up

In verband met het feit dat voor elk weefseltransplantaat voldaan dient te worden aan traceerbaarheidseisen verzoeken wij al onze afnemers om na de transplantatie meteen het follow-up formulier naar BISLIFE te faxen/sturen.