Weefsel Vigilantie

BISLIFE heeft een recall/ lookback procedure. Deze treedt direct in werking indien er een ernstig ongewenst voorval of een ernstige bijwerking wordt gemeld, die gerelateerd is aan de weefseltransplantatie. Mocht zich rondom de transplantatie van door BISLIFE geleverde transplantaten een (ernstig) ongewenst voorval of bijwerking voordoen, dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk bij BISLIFE te melden:

Tel: (+31) 071 4083910

BISLIFE doet melding van zich voorgedaan hebbende ernstige voorvallen en bijwerkingen bij TRIP, het nationaal bureau voor hemo-en biovigiliantie.